קצת עלינו

מעגל מושלם של אריזה, נייר ומיחזור

מעל 70 שנה של מצויינות

הסיפור שלנו מתחיל בשנת 1951 כאשר החברה התאגדה ונרשמה כחברה פרטית בישראל. בשנת 1959 אנו מונפקים בבורסה בתל אביב ובבורסת AMEX בניו-יורק. בכך אנו הופכים לחברה הישראלית הראשונה שמניותיה מונפקות בניו יורק. כיום, בעלת השליטה הינה קרן פימי המחזיקה ב59% מההון המונפק וזכויות ההצבעה בחברה.

תעשייה כחול לבן מובילה

אנו חברת מוצרי אריזה, נייר ומיחזור העוסקת באמצעות החברות הבנות שבקבוצה בשלושה מגזרי פעילות מרכזיים:
• מכירת שירותי איסוף, עיבוד ומיחזור של פסולת קרטון ונייר
• ייצור ומכירת גלילי נייר ממוחזרים לקרטון
• ייצור ומכירה של אריזות קרטון גלי
בין שלושת מגזרי פעילות אלה קיימת אינטגרציה אנכית מובהקת מעצם היותם שלוש חוליות בשרשרת ערך אחת.

קיימות | נייר חדרה

יוצרים ערך משותף

אנו רואים עצמנו כחלוצים ביישום גישת הכלכלה המעגלית. אנו שוקדים על שיפור איכות המוצרים אותם אנו מוכרים ללקוחותינו הסופיים והתאמתם לצרכיהם, הגדלת מגוון המוצרים וכן, על ייעול תהליכי הייצור ושיפור האינטגרציה בין תחומי פעילותינו. המיקוד העסקי במודל הכלכלה המעגלית מסייע לנו לתת מענה לביקוש הגדל בשוק מוצרי האריזה מבוססי קרטון ממוחזר, תוך מיצוי הפוטנציאל הגלום בשרשרת הערך.
הפעילות שלנו משרתת את "לקוח הקצה" פעמיים: פעם אחת כאשר אנו מפנים את פסולת הקרטון והנייר לצורך מיחזור ופעם שנייה, כאשר אנו הופכים את פסולת הקרטון לאריזות קרטון המשמשות את אותו הלקוח.

שלם הגדול מסך חלקיו

פעילותה של הקבוצה היא הגדולה מסוגה בישראל, ומהווה מקור תעסוקה לכ- 1,500 עובדים ומאות ספקים, קבלנים וקבלני משנה נוספים.
לקבוצה מספר חברות בנות הפועלות יחד ולחוד למימוש הפוטנציאל העסקי:
• אמניר מיחזור – חברת האיסוף ומיחזור הפסולת הגדולה והמובילה בישראל
• גלילי נייר לקרטון – יצרן גלילי נייר חום העשויים מ-100% חומר גלם ממוחזר
• כרמל פרנקל – המקרגל ויצרן האריזות הגדול והמוביל בישראל
• ניירות כתיבה והדפסה – היצרן היחיד של נייר לבן בישראל
• גרפיטי – החברה עוסקת בשיווק ומכירה של צרכי משרד.

קיימות כערך מוביל

הקמנו מערך מתקדם לטיפול בשפכים (מט"ש) הנוצרים כחלק מתהליכי הייצור. לאחר שעברו טיפול במט"ש, כרבע ממי הקולחין מושבים לתהליכי הייצור. אנו שוקדים על מיקסום השבת מי הקולחין לתהליכי הייצור כתחליף למים טריים. בנוסף, בשטח המפעל בחדרה פועלות שתי תחנות כוח פרטיות לייצור חשמל. תחנת כוח אחת, ממנה אנו צורכים חצי מכמות החשמל הדרוש לפעילות מפעל הנייר, הפועלת על בסיס גז טבעי וכן, תחנת כוח נוספת, קטנה יותר, המבוססת על ביוגז כמקור אנרגיה עיקרי וממנה אנו צורכים את החצי השני. תחנה זו עושה שימוש בפליטות הנוצרות בתהליך הטיפול בשפכים, על מנת לייצר חשמל.

דילוג לתוכן