מבנה הקבוצה

נייר חדרה בע"מ

  • 100% - נייר חדרה ניירות אריזה ומיחזור.
  • 100% - נייר חדרה נירות כתיבה והדפסה.
  • 100% - נייר חדרה פיתוח ותשתיות
  • 100% - אמניר תעשיות מיחזור.
  • 94% - כרמל פרנקל אינד.
  • 100% - גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר.

חזרה