מיחזור

נייר חדרה באמצעות חברת הבת אמניר מיחזור הינה הגוף הממחזר הגדול ביותר בישראל של פסולת נייר קרטון, עיתון ופלסטיק.

החברה אוספת ומטפלת בכ- 400,000 טון מדי שנה של חומרי גלם המועברים לתעשיית המיחזור.

לשם מיצוי איסוף הפסולת מרחבי הארץ, משקיעה החברה משאבים בפיתוח וייצור כלי אצירה ייחודיים לאיסוף, כבישה ודחיסת החומר תוך טיפול בשינוע יעיל מאתרי הלקוחות למפעלי המיחזור.

כחלק מפעילותה למען הקהילה עוסקת החברה בהטמעת ערכי איכות הסביבה והרגלי המיחזור בקרב הציבור הרחב ובקרב תלמידים, חיילים וסטודנטים בפרט.

חברת אמניר מיחזור, הינה בעלת הסמכה ל - 3 תקנים: "ISO 14001" לאיכות הסביבה, "ISO 9001-2000" לשירות בקרה ובקורת, וכן ל- ת"י 18001, למערכת ניהול בטיחות.

נייר ממוחזר