חברי הדירקטוריון

ישי דוידי - יו״ר דירקטוריון

עמי בם

עמית בן צבי

רחל לוין

ירום אריאב

שלום זינגר

יצחק שריר

קרן כהן טרומן