חברי הדירקטוריון

ישי דוידי - יו״ר דירקטוריון

עתליה ארד

עמי בם

רון בן חיים

עמית בן צבי

שלום זינגר

רפי פריאל

יצחק שריר