איכות האויר

במהלך שנת 2007 ביצעה נייר חדרה מהלך אסטרטגי של הסבת יצור האנרגיה באתר הקבוצה בחדרה, ממזוט לגז טבעי. מהלך זה התאפשר לאור חשיבות נושא איכות הסביבה ואיכות האוויר באתר ובעיר חדרה, בה נמצא המפעל וכן לאור חיבור האתר בחדרה לצינור הגז הטבעי העובר ממערב לחדרה בים התיכון.

הפרויקט האסטרטגי כלל הסבת כל הדודים באתר לשימוש בגז טבעי, התקנת תשתיות תואמות, הסבת הדוד הראשי של המפעל ובנוסף החלפת חלקי ייצור מרכזיים במכונת הנייר באופן התואם את השימוש בגז טבעי.

מהלך המעבר לגז טבעי משפר באופן משמעותי את איכות האוויר אותו נושמים עובדי המפעל ותושבי חדרה ומאפשר לנייר חדרה לעמוד בתקני פליטות אויר מחמירים.

ארובה