• קבוצת נייר חדרה
  • קבוצת נייר חדרה
  • קבוצת נייר חדרה
  • קבוצת נייר חדרה
  • קבוצת נייר חדרה
  • קבוצת נייר חדרה

קבוצת נייר חדרה

 
 200 אלף טון
נייר ממוחזר בשנה
 350 אלף טון
נייר מיוצר בשנה
 3.5 מיליארד ש"ח
מחזור מכירות
 --------------------------------- -------------------------------  -----------------------------
 12 חברות בקבוצה
 14 אתרי ייצוא והפצה
2900 עובדים